Privatlivspolitik

 

Deutsch | English | Español | Español (LA) | Français | Français (CA) | Italiano | 日本語 | 한국인 | Nederlands | Português | русский язык | Svenska | Türkçe | 中文

Politikerklæring

CyberGrants, LLC (“CyberGrants,” “vi,” “os,” eller “vores“) er forpligtet til at beskytte fortroligheden af dine oplysninger. CyberGrants tilvejebringer denne privatlivspolitik (“privatlivspolitik”) som en del af vores forpligtelse til at beskytte dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik gælder for oplysninger, der indsamles, når du tilgår eller bruger vores websteder (“websteder“) eller vores produkter, softwaretjenester og applikationer (“software”), samlet benævnt “tjenester.” Vores tjenester omfatter: Software til administration af tilskud, medarbejderengagementssoftware, udbetalingsløsninger, Apply OnLine, EasyMatch, og Consiva. Ved at tilgå eller bruge vores tjenester accepterer du vilkårene i denne privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik beskriver de oplysninger, der indsamles gennem tjenesterne, og hvordan de pågældende oplysninger bruges og deles. Denne privatlivspolitik forklarer også dine rettigheder og valg i forbindelse med dine personoplysninger, hvordan ændringer i denne privatlivspolitik kommunikeres, og hvordan du kan kontakte os med spørgsmål eller problemer vedrørende indholdet i denne privatlivspolitik. CyberGrants og dennes tjenesteudbydere kan indsamle eller modtage de typer af oplysninger, der er beskrevet nedenfor i forbindelse med din adgang til og brug af tjenesterne (samlet benævnt “indsamlede oplysninger”). Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i slutningen af denne privatlivspolitik.

Ved at tilgå eller bruge vores tjenester accepterer du på vegne af dig selv og eventuel virksomhed eller organisation, som du repræsenterer (samlet benævnt “dig”), at du har læst og forstået denne privatlivspolitik, herunder indsamlingen, brugen og videregivelsen af de oplysninger, som er beskrevet nedenfor. Som påkrævet ved gældende lovgivning, kan vi også søge dit udtrykkelige samtykke til at behandle visse data og oplysninger, der indsamles via tjenesterne.

Ændringer i privatlivspolitik

CyberGrants kan fra tid til anden efter eget skøn ændre denne privatlivspolitik. Alle ændringer træder i kraft fra det øjeblik de offentliggøres på tjenesterne. Væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik offentliggøres på et fremtrædende sted på webstedet, eller kommunikeres til dig på anden vis. Du bedes regelmæssigt læse denne privatlivspolitik.

Autoriserede brugere

CyberGrants’ kunder, som har indgået aftaler med CyberGrants om vores tjenester (“kunder“) kan udpege autoriserede brugere blandt deres medarbejdere, kontrahenter og agenter (“autoriserede brugere”) med ret til at tilgå og bruge vores tjenester. For at tilgå vores tjenester skal du være en autoriseret bruger og mindst atten (18) år gammel.

Oplysninger, vi indsamler

De oplysninger, som vi kan indsamle fra eller om dig, når du bruger vores tjenester, hører generelt til følgende kategorier: Oplysninger, som du frivilligt tilvejebringer for os, f.eks. dine kontaktoplysninger og visse andre personoplysninger; oplysninger, der indsamles gennem din brug af tjenesten, f.eks. kontoaktivitet og oplysninger, der indsamles af de servere, som anvendes til at drive tjenesterne; placeringsoplysninger; oplysninger, der indsamles ved hjælp af sporingsteknologier; oplysninger, der indsamles, når du opretter forbindelse til sociale medieplatforme ved hjælp af tjenesterne; og data, der indsamles af indlejret indhold.

Personoplysninger

Du kan besøge og bruge vores websteder uden at indsende personoplysninger, men du vil blive bedt om at indsende personoplysninger for at bruge visse funktioner på vores websteder og andre tjenester. Vi indsamler eventuelle personoplysninger fra eller om dig, som du vælger at indsende til os, som kan omfatte: Dit navn, din e-mailadresse, dine betalingsoplysninger, din privatadresse og din virksomheds postadresse, mailkoder, forretningstitel, afdeling, medarbejdertype eller -status, ansættelsesdato, medarbejder-id og leder-/hierarkioplysninger. For eksempel indsamler vi personoplysninger, når du tilmelder dig eller bruger vores tjenester, når du bruger vores tjenester til at kommunikere via interne meddelelser med andre medarbejdere, kontrahenter eller agenter hos din arbejdsgiver, når du foretager en velgørende donation, når du indsender en anmodning om et medfinansieringsprogram, når du frivilligt tilmelder dig et projekt, som kræver indsendelse af kontaktoplysninger, når du deltager i en blog, når du slår brugerindhold op (som defineret nedenfor) på vores tjenester, når du udfylder en formular til download af en hvidbog eller anmoder om en demo, når vi modtager og efterkommer anmodninger om oplysninger, og når du svarer på meddelelser fra os. Hvis du derudover besøger eller tilmelder dig et websted sponsoreret af CyberGrants via sociale medier, kan vi også modtage visse personoplysninger fra de pågældende sociale medierwebsteder og/eller slå indlæg op vedrørende dine velgørenhedsaktiviteter.

Oplysninger om organisationens portalkonto

Hvis du er en enhed, der er grundlagt og som drives for at hjælpe andre, som regel en almennyttig eller velgørende organisation, eller en organisation, der er fritaget for skat (“organisation”), som har modtaget midler fra eller på vegne af CyberGrants, kan du oprette en konto på vores udbetalingsportal ved at indsende dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og den adgangskode, der fulgte med de pågældende midler. Du kan udfylde din kontoprofil med yderligere oplysninger, som du vælger at indsende.

Donorportalkonto og donationsoplysninger

Hvis du er en autoriseret bruger, kan du blive bedt om at indsende visse oplysninger for at tilmelde dig den pågældende konto, herunder dit navn og medarbejder-id.

Vi indsamler alle de oplysninger, som du vælger at tilvejebringe for os, når du er logget ind på din CyberGrants-konto, herunder, for eksempel, dine organisationssøgninger, anmodninger om matchende bidrag til gaver og lønninger, samt hermed forbundet aktivitet, antal registrerede frivillige timer og donationsaktivitet.

Donationer foretaget af autoriserede brugere kan foretages med kredit- eller debetkort. Alle kredit- og debetkortoplysninger tilvejebringes direkte for vores PCI-overensstemmende tredjepartsbetalingsbehandler. CyberGrants tilgår, håndterer eller opbevarer ikke dine kredit- eller debetkortoplysninger direkte. For at foretage en donation ved hjælp af tjenesterne skal du indsende dit navn og typen af kredit- eller debetkort, samt nummer, udløbsdato, sikkerhedskode og faktureringsaddresse for det pågældende kredit- eller debetkort. Betaling med kredit- eller debetkort er underlagt godkendelse af kortudstederen. Vi er ikke på nogen måde erstatningsansvarlige, hvis en kortudsteder nægter at acceptere et kredit- eller debetkort, uanset årsagen. Vi opretholder en optegnelse over donationer og andre gaver, som du giver ved hjælp af tjenesterne, og vi indsamler også alle andre oplysninger, som du og kunden vælger at tilvejebringe, når du foretager en donation eller på anden måde gennemfører en transaktion ved hjælp af tjenesterne.

Hvis du vælger at foretage en donation gennem tjenesterne, kan dine kontaktoplysninger blive delt med den/de organisation(er), som modtager donationen. Disse oplysninger kan omfatte dit fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer og postadresse (herunder gade, by, stat, land og postnummer). Du kan få mulighed for at vælge, ændre eller anonymisere disse oplysninger, før de deles med de(n) relevante organisation(er), hvis din arbejdsgiver vælger at aktivere denne funktion.

Brugergenereret indhold

Du er ansvarlig for eventuelle kommentarer, data, tekst, billeder, video, lyd og andet indhold og materiale, som du opretter, slår op, overfører, uploader, udgiver, distribuerer, udsender, indsender eller på anden måde tilvejebringer ved brug af tjenesterne (samlet benævnt “brugergenereret indhold”). Brugergenereret indhold, som du tilvejebringer, slås op eller bliver på anden måde gjort tilgængelig via tjenesterne på egen risiko. Vi kan ikke garantere, at brugergenereret indhold, som du tilvejebringer, ikke vil blive set af uautoriserede personer eller enheder. Du forstår, at selv efter at være blevet fjernet, kan kopier af brugerindhold, som du har tilvejebragt, forblive synlige i cachelagrede og arkiverede sider og kan være blevet kopieret eller opbevaret af internetarkiver og andre brugere af tjenesterne.

IP-adresser og relaterede oplysninger

De servere, der bruges til at drive og levere tjenesterne, kan indsamle oplysninger vedrørende dig og det udstyr, den software og de kommunikationsmetoder, som du bruger til at tilgå internettet og tjenesterne, herunder TCP/IP-adresser, der er tildelt de computere og andre enheder, hvorfra du tilgår internettet, din internettjenesteudbyder (ISP), dit enheds-id, din omtrentlige geografiske placering, din browsertype, dine sprogpræferencer, henvisende sider eller afslutningssider, webadresser, dato- og tidsstempler, tid brugt på bestemte sider og afsnit på besøgte websteder, klikstrømsdata, søgeord, operativsystemer, webstedstrafik og nøgleord. CyberGrants kan bruge disse oplysninger til at administrere tjenesterne, webstedet og dets servere, til at generere statistiske oplysninger, til at overvåge og analysere trafik og brugsmønstre på webstedet, til at overvåge og forhindre svig, til at undersøge klager og overtrædelser af vores politikker, samt til at forbedre webstedets indhold og de produkter, tjenester, materialer og andet indhold, som vi beskriver eller gør tilgængelige gennem webstedet og tjenesterne. Vi kan kombinere disse oplysninger med personoplysninger og oplysninger indhentet fra tredjeparter til de formål, der omtales heri. De tjenesteudbydere, som vi bruger til at levere webstedet, kan indsamle oplysninger om dine besøg på webstedet og andre websteder.

Placeringsoplysninger, cookies og andre sporingsteknologier

Når du besøger eller bruger vores tjenester, kan cookies eller andre sporingsteknologier automatisk bruges til at formidle og forbedre brugeroplevelsen på tjenesterne og til andre formål som beskrevet nedenfor. En cookie er et lille stykke information, som din browser opbevarer på din enheds harddisk, som opbevarer oplysninger om din CyberGrants-konto (hvis relevant), præferencer og brug af vores tjenester. Vi bruger cookies til at spore, hvordan du tilgår og bruger tjenesterne, til at finde ud af, hvor populære tjenestesider er og ikke er, til at finde ud af, hvilke søgeord, der bruges til at finde tjenesterne, til at finde ud af, hvilke websteder, der videresender dig til tjenesterne, til at genkende dig, når du vender tilbage til vores tjenester og til at spore og målrette dine interesser, for at give dig en tilpasset oplevelse (f.eks. ved at huske og vise dine kontaktoplysninger og andre oplysninger). De hjælper os også med at opdage visse former for svig. Vi bruger cookies til at opbevare præferencer, registrere sessionsoplysninger, registrere brugerspecifikke oplysninger om, hvilke sider der tilgås eller besøges, underrette dig om nye områder på vores websteder eller tilpasse websideindhold.

Sessionscookies” er midlertidige cookies, der bruges af forskellige årsager, såsom administration af sidevisninger. Din browser sletter som regel sessionscookies, når du forlader browseren.
Vedvarende cookies” er mere permanente cookies, der opbevares på din computer eller mobilenhed, når du forlader browseren. Vedvarende cookies giver os mulighed for at hente visse oplysninger, som du tidligere har tilvejebragt for os (f.eks. dit bruger-id, hvis du bad om at blive husket). Vores tjenester kan bruge både sessionscookies og vedvarende cookies.

Vores tjenester kan også bruge “sporingstags,” der er små grafiske billeder, som placeres på tjenestesider eller i vores e-mails, der giver os mulighed for at fastslå, hvorvidt du har udført visse handlinger. Når du tilgår disse sider eller åbner e-mailmeddelelser, genererer tags en meddelelse om den pågældende handling til os eller vores tjenesteudbydere. Disse værktøjer giver os mulighed for at måle, hvordan der reageres på vores meddelelser og forbedre vores tjenester og kampagner. Vores brug af cookies til sporingstags er begrænset til sessionscookies og efterlader derfor ikke eventuelle elementer på brugeres arbejdsstationer.

Tjenesterne kan bruge begge cookies, som vi implementerer, samt cookies, der implementeres af vores tjenesteudbydere og andre tredjeparter. Vores tjenesteudbydere kan bruge cookies og andre sporingsteknologier, såsom pixel-tags, til at spore besøgende på tværs af internettet for at forstå, hvordan du kommer til tjenesterne. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan administrere, blokere eller slette cookies og andre sporingsteknologier ved at justere din browsers sikkerheds- og privatlivsindstillinger, men hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne bruge visse funktioner på vores tjenester, hvilket kan påvirke dit udbytte af tjenesterne. På grund af denne automatiske indsamling af oplysninger ved hjælp af cookies, efterkommer vi ikke “do-not-track”-anmodninger.

Sociale medier

Tjenesterne kan give dig mulighed for at oprette forbindelse til og dele oplysninger med forskellige sociale medieplatforme, f.eks. Facebook, Twitter, Linkedin og Google+. Disse funktioner kan kræve, at vi implementerer cookies, plugins og application protocol interfaces (API’er), der leveres af de pågældende sociale medieplatforme for at formidle disse meddelelser og funktioner. Vi kan dele oplysninger, som du tilvejebringer for os, eller som vi kan indsamle om din brug af tjenesterne på de pågældende platforme, og de pågældende oplysninger vil være underlagt deres privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at gennemgå de pågældende platformes privatlivspolitikker: Facebooks datapolitikTwitters privatlivspolitikLinkedIns privatlivspolitik, og Googles privatlivspolitik. Ved at vælge at bruge eventuel tredjeparts sociale medieplatform eller vælge at dele indhold eller meddelelser med eventuel social medieplatform, giver du os desuden mulighed for at dele oplysninger med den pågældende sociale medieplatform. Vi kan ikke styre en sådan tredjepartsplatforms eventuelle politikker eller vilkår. Derfor er vi ikke ansvarlige for eventuel brug af dine oplysninger eller dit indhold af en tredjepartsplatform, som du bruger på egen risiko.

Indlejret indhold

Tjenesterne kan integrere indhold, herunder feed-scripts, der er indlejret i tjenestekoden og synligt indhold (f.eks. videoer), som leveres af tredjeparter. I nogle tilfælde indsamler de pågældende tredjeparter oplysninger om, hvordan du interagerer med deres indhold. Vimeo kan f.eks. indsamle eller på anden måde have adgang til brugsoplysninger for videoer, der er indlejret på webstedet, som beskrevet i Vimeos privatlivspolitik.

Sådan bruger og videregiver vi indsamlede oplysninger

Udover de anvendelser, der er beskrevet ovenfor, kan CyberGrants og dets tjenesteudbydere bruge og videregive indsamlede oplysninger som beskrevet nedenfor. Vi bruger, sælger, udlejer eller videregiver ikke indsamlede oplysninger, undtagen som angivet i denne privatlivspolitik eller som tilladt ved gældende lov.

Vi bruger indsamlede oplysninger til det formål, hvortil de blev indsamlet. F.eks. for at levere tjenesterne; administrere, for at forbedre og give adgang til vores tjenester; for at administrere og opretholde CyberGrants-konti; for at behandle donationer; for at svare på henvendelser; for at uploade brugergenereret indhold; og for at kommunikere med dig vedrørende vores produkter og tjenester, din CyberGrants-konto eller andre forhold, der kan være af interesse for dig (med forbehold for gældende love og vilkårene i denne privatlivspolitik). Hvis du tilvejebringer dit telefonnummer for os i forbindelse med din konto, kan vi ringe til dig på det pågældende telefonnummer vedrørende din konto eller dine anmodninger om support.

Hvis du sender et CV eller andet jobansøgningsmateriale til os, kan vi bruge de pågældende materialer til at evaluere dine kvalifikationer og til ellers at overveje eller svare på din ansøgning om ansættelse. Din indsendelse af et CV eller andet jobansøgningsmateriale kræver ikke på nogen måde, at CyberGrants gennemgår den pågældende ansøgning eller tager dig i betragtning til ansættelse.

I kraft af ansøgningen om et tilskud fra en CyberGrants-kunde, giver tilskudssøgende eller organisationer, hvor relevant, samtykke til CyberGrants’ brug af de organisatoriske oplysninger, som de tilvejebringer i forbindelse med ansøgningen om tilskud. Vi kommunikerer regelmæssigt med organisationer via e-mail eller telefon for at løse eller undersøge problemer med kundeservice. Vi kan også bruge tilskudssøgende og organisationers e-mailadresser til at underrette dig om opdateringer om filantropiske aktiviteter og til at sende meddelelser og andre oplysninger som påkrævet ved lov.

Vi gør brugergenereret indhold tilgængeligt for andre brugere af tjenesterne, som relevant. Hvis du for eksempel er en autoriseret bruger, og du opretter en frivillig begivenhed via tjenesterne, vil andre autoriserede brugere hos den pågældende kunde kunne se, kopiere og bruge de pågældende oplysninger.

Vi kan bruge de indsamlede oplysninger til at analysere, udvikle og forbedre vores produkter og tjenester, til at informere om indsamlinger, markedsføring og kommunikationsplaner og -strategier, og til at give dig oplysninger om yderligere produkter eller tjenester, som du anmoder om, eller som vi mener er relevante eller kan være af interesse for dig, med forbehold for gældende love og vilkårene i denne privatlivspolitik.

Vi kan samle og anonymisere personoplysninger og andre indsamlede oplysninger for at oprette anonyme aggregerede oplysninger om tjenestebrugere, som beskriver brugere som en gruppe, men ikke afslører individuelle brugeres identitet. Vi kan tilvejebringe de pågældende oplysninger som svar på en offentlig anmodning eller for andre tredjeparter til lovlige formål, og vi kan bruge de pågældende oplysninger til at forstå tjenestebrugeres behov, til at fastslå tjenestebrugeres demografiske oplysninger og brugsmønstre for at vurdere, hvilke typer af produkter og tjenester vi kan levere, og til at forbedre og berige vores produkter og tjenester.

Vi deler ikke indsamlede oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål, og vi sælger aldrig dine personoplysninger til eventuel person eller organisation. Vi kan dog dele indsamlede oplysninger med tredjeparter uden varsel til dig under følgende omstændigheder:

 • Tjenesteudbydere – Når vi hyrer en tjenesteudbyder til at udføre visse forretningsrelaterede funktioner eller levere tjenester til os i forbindelse med tjenesterne, tilvejebringer vi kun de oplysninger for dem, som de skal bruge til at udføre deres specifikke funktion, og som ellers tilladt ved gældende lov. Disse tjenesteudbydere omfatter vores leverandører af tjenesteadministration og hosting, betalingsbehandlere og PR-tjenesteudbydere. Vores leverandører er autoriserede til at bruge og videregive indsamlede oplysninger efter behov, for at levere de relevante tjenester til os. Vi kan også dele dine oplysninger med ethvert af vores moderselskaber, datterselskaber eller andre selskaber under vores kontrol.
 • Lovkrav – Vi kan bruge og videregive indsamlede oplysninger, hvis det er nødvendigt ved lov eller i god tro om, at en sådan handling eller videregivelse er nødvendig eller passende for at (i) overholde eventuel juridisk forpligtelse, indberette ulovlig aktivitet, samarbejde med retshåndhævende myndigheder, beskytte mod juridisk ansvar, eller anlægge sag i tilfælde af en overtrædelse af vores kontrakter, vilkår eller politikker, (iii) beskytte og forsvare vores rettigheder, ejendom, personale, leverandører, sponsorer, agenter eller licensgivere, eller (iv) beskytte den personlige sikkerhed af, eller rettigheder tilhørende, brugere af vores tjenester eller offentligheden. Vi kan bruge og dele personoplysninger og andre indsamlede oplysninger med henblik på at undersøge, forebygge og handle i forbindelse med ulovlige aktiviteter, formodet svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod personers fysiske sikkerhed, overtrædelser af CyberGrants’ vilkår, og som ellers påkrævet ved lov.
 • Virksomhedsoverførsler – Omstændigheder kan opstå, hvor CyberGrants beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden måde omorganisere vores virksomhed. De indsamlede oplysninger kan overføres, sælges eller på anden måde videregives til transaktionens efterfølger i tilfælde af virksomhedssalg, fusion, omstrukturering, opløsning, ændring af kontrol eller lignende begivenhed, eller hvis de solgte aktiver omfatter vores aftaler med vores kunder.

Tredjepartswebsteder, sociale medier og eksterne tjenester

Vores tjenester kan indeholde links til eller være forbundet med websteder, produkter og tjenester, herunder sociale medier såsom Facebook og Twitter, som ikke opretholdes eller kontrolleres af CyberGrants. Disse tredjepartswebsteder kan placere cookies eller andre sporingsteknologier på din computer eller personlige enhed. Oplysninger, der indsamles af tredjepartswebsteder er underlagt deres privatlivspraksisser, og ikke denne privatlivspolitik. Du bør læse privatlivspolitikken for hvert websted, du besøger. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjeparter eller tredjepartswebsteders privatlivspolitikker eller -praksisser, herunder hvordan de indsamler, bruger, videregiver, distribuerer eller opretholder oplysninger.

Vi er ikke ansvarlige for at beskytte eventuelt brugergenereret indhold, som du slår op på vores tjenester eller på sociale mediesider, der er tilknyttet CyberGrants. Eventuelt brugergenereret indhold, som du slår op på vores tjenester eller tilknyttede sider på sociale medier, er ikke beskyttet og kan ses af alle med adgang til det/den pågældende websted eller tjeneste, herunder, men ikke begrænset til; kunde(r), autoriserede brugere og andre brugere af vores tjenester.

Brugergenereret indhold, der udgives på vores tjenester eller tilknyttede sociale mediewebsteder, kan også vises i søgemaskineresultater (såsom Yahoo!, MSN, Google og andre søgemaskiner) og i de pågældende søgemaskiners cache, feeds, samt tredjepartswebsteder i henhold til co-brandingaftaler. Vi har ingen kontrol over opdatering og/eller fjernelse af brugergenereret indhold, der vises på websteder, der ikke kontrolleres af CyberGrants, og ansvaret herfor påhviler udelukkende søgemaskinerne, tredjepartswebstederne og RSS-webfeed-ressourcerne.

Du anerkender og accepterer, at CyberGrants ikke er erstatningsansvarlig for de oplysninger, der udgives i søgeresultater eller af eventuelt tredjepartswebsted, der hoster eventuelt brugergenereret indhold eller personoplysninger, der udgives på vores websteder eller tilknyttede sociale mediewebsteder.

Valg/fravalg

Vi kommunikerer regelmæssigt med autoriserede brugere via e-mail eller telefon for at løse eller undersøge problemer med kundeservice. Vi kan også bruge autoriserede brugeres e-mailadresser til at bekræfte dine filantropiske aktiviteter og til at sende meddelelser og andre oplysninger som påkrævet ved lov. Autoriserede brugere kan fjerne sig selv som kvalificerede donorer ved at kontakte den relevante kundes HR-afdeling.

Hvis du abonnerer på vores blog eller på anden måde vælger at modtage kampagner eller meddelelser fra os, skal du oplyse din e-mailadresse. Vi bruger disse oplysninger til at sende dig blogindlæg og andre elektroniske meddelelser. Vi kan bruge tredjepartsudbydere af e-mail til at levere disse meddelelser til dig. CyberGrants tilbyder dig kontrol over dine privatlivspræferencer i forbindelse med salgsfremmende e-mails. Du kan opdatere disse præferencer til enhver tid. Vi beder om din forståelse for den tid det tager at behandle dine præferencer.

Du kan fravælge modtagelse af salgsfremmende e-mails fra os, når du tilmelder dig en konto ved at fjerne markeringen i det felt, der spørger, om du ønsker at modtage e-mailopdateringer om nye funktioner, produkter og tjenester.

Du kan til enhver tid afmelde modtagelse af salgsfremmende e-mails af visse typer (eller en virksomhedsomfattende afmelding) ved at følge afmeldingsanvisningerne i den relevante e-mail. Når du modtager en salgsfremmende e-mail fra CyberGrants, vil den indeholde et link, der giver dig mulighed for at afmelde, men du vil fortsat modtage ikke-salgsfremmende e-mails fra os, såsom meddelelser vedrørende tjenesterne.

Indsigt i og berigtigelse af personoplysninger

CyberGrants har brug for din hjælp til at holde de personoplysninger, som du har delt med os, nøjagtige og ajourførte. Hvis du har en CyberGrants-konto, vil du, afhængigt af kontotypen, selv være i stand til at foretage disse opdateringer online ved at logge ind på din CyberGrants-konto.

CyberGrants er primært en databehandler og ikke autoriseret af vores kunder (den dataansvarlige) til at berigtige, ændre eller fjerne dine personoplysninger uden en kundes samtykke. Hvis du er en autoriseret bruger, bedes du først kontakte den relevante kundes HR-afdeling for at anmode om at berigtige, ændre eller fjerne dine personoplysninger fra CyberGrants’ tjenester. Hvis din HR-afdeling ikke er i stand til at hjælpe med din anmodning, bedes du kontakte os på cgsupport@cybergrants.com eller privacy@cybergrants.com.

Hvis du ikke har en CyberGrants-konto og ønsker at få indsigt i eller opdatere dine personoplysninger, som de foreligger i vores optegnelser, bedes du kontakte os på cgsupport@cybergrants.com eller privacy@cybergrants.com.

Børns privatliv

Vores websteder og andre tjenester er ikke rettet mod børn under 13 år. CyberGrants indsamler eller bruger ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år gennem tjenesterne.

Adgang uden for USA

Hvis du tilgår eller bruger vores tjenester uden for USA, skal du være opmærksom på, at indsamlede oplysninger kan overføres til, opbevares og behandles i USA (hvor servere og databaser tilhørende os og vores tjenesteudbydere er beliggende og drives). Databeskyttelses- og relaterede love og forordninger i USA er muligvis ikke så omfattende som dem i det land, hvorfra du tilgår tjenesterne.

Vigtige meddelelser til personer, som ikke er bosiddende i USA/EU-USA Privacy Shield-certificering/Schweiz-USA Privacy Shield-certificering

CyberGrants overholder EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-rammeaftalen som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamlingen, brugen og opbevaringen af personoplysninger fra henholdvis EU-medlemslande og Schweiz til USA. CyberGrants har attesteret over for det amerikanske handelsministerium, at det overholder Privacy Shield-principperne om meddelelse, valg, ansvar for videreoverførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang og regres, håndhævelse og erstatningsansvar. Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser mellem politikkerne i denne privatlivspolitik og Privacy Shield-principperne, skal Privacy Shield-principperne have forrang. Hvis du vil vide mere om Privacy Shield-programmet og se vores certificeringsside, bedes du besøge https://www.privacyshield.gov.

For at overholde EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-principperne og -kravene, tilvejebringer CyberGrants følgende oplysninger og meddelelse:

 • De typer af personoplysninger, der indsamles, er beskrevet ovenfor under afsnittet, “Oplysninger vi indsamler.”
 • CyberGrants videregiver ikke personoplysninger til datterselskaber eller tredjeparter, men personoplysninger sikkerhedskopieres og opbevares på et eksternt sted hos tredjepartsleverandører, Navisite, LLC, beliggende i Andover, MA, Access, beliggende i Peabody, MA, og Amazon S3, beliggende i det nordlige Virginia, som iflg. loven ikke har adgang til oplysningerne, da oplysningerne opbevares i en ikke-læsbar form, krypterede og på anden vis beskyttede. Tredjepartsleverandøren har aftalt med CyberGrants ikke at overføre eventuelle oplysninger til en anden part, leverandør eller organisation.
 • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger. Du bedes først kontakte din arbejdsgivers HR-afdeling for at forhøre dig om indsigt i dine personoplysninger, som din arbejdsgiver har tilvejebragt for CyberGrants.
 • Du har ret til at fravælge indsamling af dine personoplysninger af CyberGrants. Følg anvisningerne i afsnittet ovenfor, Indsigt i og berigtigelse af personoplysninger.
 • Du har ret til at blive underrettet, hvis de oplysninger, som du videregav, videregives til en ny tredjepart eller skal anvendes til et væsentligt andet formål end oprindeligt tiltænkt. Du vil blive underrettet af CyberGrants gennem din arbejdsgiver eller via vilkårene og betingelserne på CyberGrants-webstedet.
 • CyberGrants er underlagt Federal Trade Commissions håndhævelsesbeføjelser.
 • CyberGrants er forpligtet til at videregive personoplysninger som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder, men ikke begrænset til, for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav.
 • CyberGrants er erstatningsansvarlig i tilfælde af videreoverførsel til tredjeparter, med undtagelse af tilfælde af uautoriserede brugeres uretmæssige adfærd eller forsætlige overtrædelse af kontraktlige CyberGrants-aftaler.
 • CyberGrants indsamler ikke følsomme oplysninger, som omfatter: Medicinske oplysninger, oplysninger om sygdomme, race, etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller sexliv. Hvis sådanne følsomme oplysninger nogensinde indsamles, skal du udtrykkeligt give bekræftende samtykke til brugen af ​​de pågældende følsomme oplysninger, hvis de pågældende oplysninger skal videregives til tredjeparter eller bruges til andre formål end dem, hvortil de oprindeligt var tiltænkt.
 • CyberGrants træffer rimelige og passende foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og tilintetgørelse ved at tage hensyn til de risici, som behandlingen og arten af personoplysningerne udgør.
 • CyberGrants behandler kun personoplysninger, der er forenelige med CyberGrants generelle behandlingsformål.
 • CyberGrants opbevarer kun personoplysninger, så længe de tjener deres formål med behandlingen, som beskrevet i denne privatlivspolitik. For personoplysninger, som vi behandler på vegne af vores kunder, opbevarer vi de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med vilkårene i vores aftale med hver enkelt kunde, med forbehold for gældende lovgivning.
 • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger og til at kunne berigtige, ændre eller slette oplysningerne, hvis de er unøjagtige eller behandles i strid med principperne, undtagen hvor byrden eller udgiften ved at give en sådan indsigt ville være uforholdsmæssig stor i forhold til risiciene for krænkelse af enkeltpersonens privatliv eller den anden persons rettigheder. CyberGrants besvarer dine klager hurtigst muligt. Først skal du kontakte din arbejdsgivers HR-afdeling for at få indsigt i, ændre eller fjerne dine personoplysninger, eller vedrørende eventuel anden klage over dine personoplysninger. Hvis din arbejdsgiver ikke svarer inden for en rimelig tidsfrist, vil CyberGrants derefter svare og forsøge at løse din klage.

Det er vigtigt at bemærke, at CyberGrants-webstederne og vores servere drives i USA. Hvis du befinder dig uden for USA, bedes du være opmærksom på, at eventuelle personoplysninger, som du tilvejebringer for os, overføres til USA. Din arbejdsgiver er den dataansvarlige og CyberGrants er databehandleren. Som den dataansvarlige, bestemmer din arbejdsgiver formålet med og metoderne til behandling af personoplysningerne. CyberGrants indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer og tilpasser personoplysningerne til at interagere med CyberGrants’ software og tjenester. Ved at bruge CyberGrants’ tjenester og ved at tilvejebringe personoplysninger for os på enhver måde, giver du dit samtykke til denne overførsel og vores brug af oplysningerne og dataene tilvejebragt af dig i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, undtagen i tilfælde af dataoverførsler fra EØS og Schweiz, som er dækket af EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-rammeaftalen.

I overensstemmelse med EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-principperne forpligter CyberGrants sig til at løse klager over krænkelse af dit privatliv og vores indsamling eller brug af dine personoplysninger. Enkeltpersoner i den Europæiske Union eller Schweiz med forespørgsler eller klager vedrørende denne privatlivspolitik, bør først kontakte os på: Privacy@cybergrants.com.

Vi vil undersøge dit spørgsmål, besvare din forespørgsel og forsøge at løse eventuelle bekymringer vedrørende dit spørgsmål om privatlivets fred. CyberGrants har yderligere forpligtet sig til at henvise uløste privatlivsklager i henhold til Privacy Shield-principperne til BBB EU PRIVACY SHIELD, en almennyttig udbyder af alternativ tvistbilæggelse beliggende i USA og drevet af Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage, eller hvis din klage ikke behandles på tilfredsstillende vis, bedes du besøge http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers for yderligere oplysninger og for at indgive en klage.

For klager, der ikke løses gennem disse kanaler, under visse betingelser, til at påberåbe sig bindende voldgift foran et Privacy Shield-panel, i henhold til bilag I i rammeaftalen.

CyberGrants besvarer dine klager vedrørende HR-oplysninger hurtigst muligt. Først skal du kontakte din arbejdsgivers HR-afdeling for at få indsigt i, ændre eller fjerne dine personoplysninger, eller vedrørende eventuel anden klage over dine personoplysninger. Hvis din arbejdsgiver ikke svarer inden for en rimelig tidsfrist, vil CyberGrants derefter svare og forsøge at løse din klage. Med hensyn til klager, der involverer HR-oplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesforholdet, forpligter CyberGrants sig til at samarbejde med et panel, der er etableret af EU’s databeskyttelsesmyndigheder (databeskyttelsesmyndigheder) og det schweiziske FDPIC, og til at overholde deres rådgivning.

Vigtige meddelelser om EU’s generelle forordning om databeskyttelse

CyberGrants har opdateret sine interne politikker til at være i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse. Se vores politikerklæring her EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

Sikkerhed

Vores sikkerhedsforanstaltninger kan ses i vores Sikkerhedserklæring, som er en del af denne privatlivspolitik.

Vi bruger SSL (Secure Sockets Layer). Denne beskyttelsesforanstaltning anvendes af mange e-handelswebsteder og onlinebanker til at beskytte personoplysninger og finansielle oplysninger.

CyberGrants opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller som påkrævet eller tilladt ved gældende love eller forordninger. For personoplysninger, som vi behandler på vegne af vores kunder, opbevarer vi de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med vilkårene i vores aftale med hver enkelt kunde, med forbehold for gældende lovgivning.

Hvis du bliver opmærksom på eventuelt brud på tjenestens sikkerhed eller denne privatlivspolitik, bedes du underrette os på privacy@cybergrants.com øjeblikkeligt. Hvis der forekommer et brud på vores sikkerhedssystem, vil vi kun underrette dig om bruddet, hvis og i det omfang det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Kontakt os: Forespørgsler, indsigt i og opdatering af dine personoplysninger

Spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller CyberGrants’ informationspraksisser skal rettes til CyberGrants’ databeskyttelsesrådgiver på privacy@cybergrants.com, ved at ringe til 978-824-0300, eller ved at sende et brev til CyberGrants LLC, 300 Brickstone Square, Suite 601, Andover, MA 01810.