Integritetspolicy

 

Dansk | Deutsch | English | Español | Español (LA) | Français | Français (CA) | Italiano | 日本語 | 한국인 | Nederlands | Português | русский языкTürkçe | 中文

Policyförklaring

CyberGrants, LLC (”CyberGrants,” ”vi,” ”oss,” eller ”vår”) har åtagit sig att skydda sekretessen för din information. CyberGrants tillhandahåller denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) som stöd för vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller information som samlas in när du besöker eller använder våra Webbplatser (”Webbplatser”) eller våra produkter, programvaror och applikationer (”Programvara”), gemensamt kallade ”Tjänster.” Våra Tjänster inkluderar: Programvara för bidragsförvaltning, programvara för medarbetarengagemang, utbetalningslösningar, Apply OnLine, EasyMatch och Consiva. Genom att använda våra Tjänster godkänner du villkoren i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy beskriver den information som samlas in genom Tjänsterna och hur informationen används och delas. Denna integritetspolicy förklarar även dina rättigheter och valmöjligheter gällande dina personuppgifter, hur vi kommunicerar ändringar i denna integritetspolicy och hur du kan kontakta oss angående frågor eller problem med avseende på allt som finns i denna integritetspolicy. CyberGrants och dess tjänsteleverantörer kan samla in eller ta emot de typer av information som beskrivs nedan i samband med din åtkomst till och användning av Tjänsterna (gemensamt, ”Insamlad information”). Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i slutet av denna integritetspolicy.

Genom att gå in på eller använda våra Tjänster godkänner du å dina vägnar och alla företag eller organisationer som du representerar (sammantaget ”du”) att du har läst och förstått denna integritetspolicy, inklusive insamling, användning och utlämnande av information som beskrivs nedan. Enligt vad som kan krävas enligt tillämplig lag kan vi också söka ditt uttryckliga samtycke till att behandla vissa data och information som samlas in via Tjänsterna.

Ändringar i integritetspolicy

CyberGrants kan, efter eget gottfinnande, ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har skickats till Tjänsterna. Väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer att publiceras på ett tydligt sätt på Webbplatsen eller meddelas till dig. Vänligen hänvisa till denna integritetspolicy regelbundet.

Behöriga användare

CyberGrants kunder som har ingått avtal med CyberGrants för våra Tjänster (”Kunder”) kan utse behöriga användare från sina anställda, entreprenörer och ombud (”Behöriga användare”) med rätt att få åtkomst till och använda våra Tjänster. För att få tillgång till våra Tjänster måste du vara en auktoriserad användare och minst arton (18) år.

Information vi samlar in

Den information som vi kan samla in från eller om dig när du använder våra Tjänster faller i stort sett i följande kategorier: information som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel, din kontaktinformation och viss annan personlig information, information som samlas in genom din användning av Tjänsten, till exempel, kontoaktivitet och data som samlas in av de servrar som används för att driva Tjänsterna, till exempel kontoaktivitet och data som samlas in av de servrar som används för att driva Tjänsterna, information som samlats in, samt data som samlas in av inbäddat innehåll.

Personuppgifter

Du kan besöka och använda våra Webbplatser utan att skicka in personlig information, men du måste skicka in personlig information för att använda vissa funktioner på våra Webbplatser och andra Tjänster. Vi kommer att samla in alla personuppgifter från eller om dig som du väljer att skicka till oss, vilket kan inkludera: ditt namn, din e-postadress, betalningsinformation, dina hemadresser för hemmet och verksamheten, e-postkoder, affärstitel, avdelning, anställdas typ eller status, anställningsdatum, anställnings-ID och information om chef/hierarki. Till exempel samlar vi in personlig information när du registrerar dig eller använder våra Tjänster, när du använder våra Tjänster för att kommunicera via internmeddelanden med andra anställda, entreprenörer eller agenter hos din arbetsgivare, när du gör en välgörenhetsdonation, när du skickar en begäran för ett matchningsprogram, när du frivilligt deltar i ett projekt som kräver inlämning av kontaktinformation, när du deltar i en blogg, när du lägger upp användarinnehåll (enligt definitionen nedan) på våra Tjänster, när du fyller i ett formulär för att ladda ner en vitbok eller begära en demo, när du tar emot och uppfyller informationsförfrågningar, och när du svarar på kommunikation från oss. Dessutom kan vi, om du besöker eller registrerar dig på en CyberGrants sponsrad Webbplats via sociala medier, även få vissa personuppgifter från dessa sociala medier och/eller inlägg om din välgörenhetsverksamhet.

Information om organisationsportalens konto

Om du är en enhet som grundas och drivs till förmån för andra, vanligtvis en ideell, ideell, välgörenhetsorganisation eller skattebefriad organisation (”Organisation”) som har mottagit pengar från eller på uppdrag av CyberGrants kan du registrera dig för ett konto på vår utbetalningsportal genom att skicka in ditt namn, telefonnummer, e-postadress och den åtkomstkod som medföljer dessa medel. Du kan fylla i din kontoprofil med ytterligare information som du väljer att skicka in.

Konto för donatorportal & donationsinformation

Om du är en auktoriserad användare kan du behöva skicka in viss information för att registrera dig för det kontot, inklusive ditt namn och anställnings-ID.

Vi kommer att samla in all information du väljer att tillhandahålla när du är inloggad på ditt CyberGrants-konto, inklusive, till exempel, din organisations sökningar, matchande begäran om gåvor och tilldelning av löneavgifter och aktiviteter, loggningsaktiviteter för volontärtimmar och donationsaktivitet.

Donationer som görs av Behöriga användare kan göras med kredit- eller betalkort. All kredit- och betalkortsinformation tillhandahålls direkt till vår PCI-kompatibla tredjepartsbetalningshanterare. CyberGrants har inte direkt åtkomst till, hanterar eller lagrar din kredit- eller betalkortsinformation. För att göra en donation genom att använda Tjänsterna måste du skicka in ditt namn och din kredit- eller betalkortstyp, nummer, utgångsdatum, säkerhetskod och faktureringsadress. Betalning med kredit- eller betalkort är föremål för godkännande av kortutfärdaren. Vi kommer inte att hållas ansvariga på något sätt om en kortutgivare vägrar att acceptera ett kredit- eller betalkort av någon anledning. Vi kommer att behålla ett register över donationerna och andra gåvor som du använder Tjänsterna och vi kommer även att samla in all annan information som du och Kunden väljer att tillhandahålla när du gör en donation eller på annat sätt slutför en transaktion med Tjänsterna.

Om du väljer att göra en donation genom Tjänsterna kan din kontaktinformation delas med de organisationer som får gåvan. Denna information kan inkludera ditt fullständiga namn, e-postadress, telefonnummer och postadress (inklusive gata, stad, delstat, land och postnummer). Du kan få möjlighet att välja, ändra eller anonymisera denna information innan den delas med tillämplig(a) organisation(er) om din arbetsgivare väljer att aktivera den funktionen.

Användargenererat innehåll

Du ansvarar för kommentarer, data, text, bilder, video, ljud och annat innehåll och material som du skapar, publicerar, överför, överför, publicerar, distribuerar, skickar, skickar eller på annat sätt tillhandahåller Tjänsterna (gemensamt benämnda ”Användargenererat innehåll”). Användargenererat innehåll som du tillhandahåller publiceras på eller på annat sätt görs tillgängligt genom Tjänsterna på egen risk. Vi kan inte garantera att användargenererat innehåll som du tillhandahåller inte kommer att visas av obehöriga personer eller enheter. Du förstår att, även efter borttagning, kan kopior av Användarinnehåll som du har lämnat vara visningsbara i cachade och arkiverade sidor och kan ha kopierats eller lagrats av Internetarkiv och andra användare av Tjänsterna.

IP-adresser och relaterad information

De servrar som används för att driva och tillhandahålla Tjänsterna kan samla in data om dig och den utrustning, programvara och de kommunikationsmetoder du använder för att komma åt Internet och Tjänsterna, inklusive TCP/IP-adresser som har tilldelats datorerna och andra enheter från vilka du har åtkomst till Internet, din Internetleverantör (ISP), ditt enhets-ID, din ungefärliga geografiska plats, din webbläsare, din webbläsare, din enhets-ID, din ungefärliga geografiska plats, din webbläsare, dina språkinställningar, klickningsdata, söktermer, operativsystem, Webbplatstrafik och nyckelord. CyberGrants kan använda denna information för att administrera Tjänsterna, Webbplatsen och dess servrar, för att generera statistisk information, övervaka och analysera Webbplatstrafik och användningsmönster, för att övervaka och förhindra bedrägerier, för att undersöka och förhindra bedrägeri, för att undersöka klagomål och brott mot våra policyer, samt för att förbättra Webbplatsens innehåll och produkter, Tjänster, material och annat innehåll som vi beskriver eller gör tillgängliga via Webbplatsen och Tjänsterna. Vi kan kombinera denna information med personuppgifter och information som erhållits från tredje parter för de syften som diskuteras häri. Tjänsteleverantörerna som vi använder för att tillhandahålla Webbplatsen kan samla in information om dina besök på Webbplatsen och andra Webbplatser.

Platsinformation, cookies och andra spårningstekniker

När du besöker eller använder våra Tjänster kan cookies eller andra spårningstekniker automatiskt användas för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på Tjänsterna och för andra syften som beskrivs nedan. En cookie är en liten del av information som dina webbläsare lagrar på din enhets hårddisk och lagrar information om ditt CyberGrants-konto (om tillämpligt), preferenser och användning av våra Tjänster. Vi använder cookies för att spåra hur du får åtkomst till och använder Tjänsterna, för att lära dig hur populära servicesidor är och inte, för att lära oss vilka sökord som används för att hitta Tjänsterna, för att lära dig vilka Webbplatser som dirigerar dig till Tjänsterna, för att känna igen dig när du återvänder till våra Tjänster, för att känna igen dig och för att se och uppfylla dina intressen för att kunna erbjuda en anpassad upplevelse (t.ex. genom att komma ihåg och visa din kontakt och annan information). De hjälper oss också att upptäcka vissa typer av bedrägeri. Vi använder cookies för att lagra inställningar, registrera sessionsinformation, registrera användarspecifik information om vilka sidor som finns tillgängliga eller besöks, uppmärksamma dig på nya områden på våra Webbplatser eller anpassa Webbplatsinnehåll.

Sessions”-cookies är tillfälliga cookies som används av olika anledningar, t.ex. att hantera sidvisningar. Vanligtvis kommer din webbläsare att radera sessionscookies när du har lämnat webbläsaren.
Beständiga” cookies är mer permanenta cookies som lagras på din dator eller mobila enhet efter att du har lämnat webbläsaren. Beständiga cookies gör det möjligt för oss att hämta viss information som du tidigare har lämnat till oss (t.ex. ditt användar-ID om du ber om det att bli ihågkommet). Våra Tjänster kan använda både sessions- och beständiga cookies.

Våra Tjänster kan också använda “spårmärken,” som är små grafiska bilder på servicesidor eller i våra e-postmeddelanden som gör det möjligt för oss att avgöra om du har utfört vissa åtgärder. När du öppnar dessa sidor eller öppnar e-postmeddelanden skapar taggarna ett meddelande om den åtgärden till oss eller våra Tjänsteleverantörer. Dessa verktyg gör det möjligt för oss att mäta responsivitet för vår kommunikation och förbättra våra Tjänster och kampanjer. Vår användning av cookies för spårmärkestaggar är begränsad till sessionscookies och lämnar därför inte artefakter på användarens arbetsstationer.

Tjänsterna kan använda båda cookies som vi implementerar och cookies som har implementerats av våra Tjänsteleverantörer och andra tredje parter. Våra Tjänsteleverantörer kan använda cookies och andra spårningstekniker, t.ex. pixeltaggar, för att spåra besökare över Internet för att förstå hur du kommer till Tjänsterna. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan hantera, blockera eller ta bort cookies och andra spårningstekniker genom att justera din webbläsares säkerhets- och sekretessinställningar, men om du gör det kanske du inte kan använda vissa funktioner i våra Tjänster och du kan påverkas av Tjänsterna. På grund av denna automatiska insamling av data med hjälp av cookies, respekterar vi inte förfrågningar om ”spåra inte”.

Sociala medier

Tjänsterna kan ge dig möjlighet att ansluta till och dela information med olika sociala medieplattformar, till exempel Facebook, Twitter, Linkedin och Google+. Dessa funktioner kan kräva att vi implementerar cookies, plugin-program och application protocol interface (API:er) som tillhandahålls av dessa sociala medieplattformar för att underlätta kommunikationen och funktionerna. Vi kan dela information som du tillhandahåller oss eller som vi kan samla in om din användning av Tjänsterna med dessa plattformar och den informationen kommer att omfattas av deras integritetspolicy. Vi uppmanar dig att granska dessa plattformers integritetspolicy: Facebooks datapolicy Twitters integritetspolicy LinkedIns integritetspolicy och Googles integritetspolicy. Genom att välja att använda en tredjepartsplattform för sociala medier eller välja att dela innehåll eller kommunikation med en plattform för sociala medier kan du dessutom låta oss dela information med den utsedda sociala medieplattformen. Vi kan inte kontrollera några policyer eller villkor för sådan tredjepartsplattform. Därför kan vi inte hållas ansvariga för användning av din information eller ditt innehåll av en tredjepartsplattform som du använder på egen risk.

Inbäddat innehåll

Tjänsterna kan innefatta innehåll, inklusive manuskript inbäddade i Tjänstens kod och synligt innehåll (t.ex. videor), som tillhandahålls av tredje part. I vissa fall samlar dessa tredje parter in data om hur du interagerar med deras innehåll. Vimeo kan till exempel samla in eller på annat sätt ha tillgång till användningsdata på videor som är inbäddade på Webbplatsen enligt beskrivningen i Vimeos integritetspolicy.

Hur vi använder och avslöjar insamlade uppgifter

Förutom de användningar som beskrivs ovan kan CyberGrants och dess Tjänsteleverantörer använda och avslöja insamlade uppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi använder inte, säljer, hyr ut eller lämnar inte ut insamlade uppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy eller enligt vad som tillåts enligt tillämplig lag.

Vi kommer att använda insamlade uppgifter i samband med anledningen till att den samlades in. Till exempel, för att tillhandahålla Tjänsterna, administrera, för att förbättra och ge tillgång till våra Tjänster, för att hantera och underhålla CyberGrants-konton, för att behandla donationer, för att svara på förfrågningar, för att ladda upp Användargenererat innehåll, och för att kommunicera med dig om våra produkter och Tjänster, ditt CyberGrants-konto eller andra frågor som kan vara av intresse för dig (föremål för tillämpliga lagar och villkoren i denna Integritetspolicy). Om du ger oss ditt telefonnummer i samband med ditt konto kan vi ringa till dig på det telefonnumret angående ditt konto eller din begäran om support.

Om du skickar in ett CV eller annat material för jobbansökan till oss kan vi använda dessa material för att utvärdera dina kvalifikationer och för att på annat sätt överväga eller svara på din ansökan om anställning. Ditt inlämnande av ett CV eller annat material för jobbansökningar kräver inte på något sätt att CyberGrants ska granska det programmet eller överväga dig för anställning.

Genom att ansöka om ett bidrag med en CyberGrants kund, arbetssökande eller organisationer, som tillämpligt, samtycker till (godkänner) CyberGrants användning av den organisatoriska information de tillhandahåller i samband med den tilldelningen. Vi kommunicerar regelbundet med organisationer via e-post eller telefon för att lösa eller undersöka kundtjänstproblem. Vi kan också använda grantseeker- och organisationens e-postadresser för att meddela dig om uppdateringar för filantropiska aktiviteter och för att skicka meddelanden och andra upplysningar som krävs enligt lag.

Vi kommer att göra Användargenererat innehåll tillgängligt för andra användare av Tjänsterna som tillämpligt. Om du till exempel är en Auktoriserad användare och du skapar ett volontärevenemang genom Tjänsterna kommer andra Behöriga användare på tillämplig klient att kunna visa, kopiera och använda den informationen.

Vi kan använda insamlad information för att analysera, utveckla och förbättra våra produkter och Tjänster för att informera insamlings-, marknadsförings- och kommunikationsplaner och strategier, och för att ge dig information om ytterligare produkter eller Tjänster som du begär eller som vi tror är relevanta eller kan vara av intresse för dig, med förbehåll för tillämpliga lagar och villkoren i denna integritetspolicy.

Vi kan samla in och anonymisera personuppgifter och annan insamlad information för att skapa anonyma aggregerade data om serviceanvändare, som beskriver användare som en grupp men som inte avslöjar enskilda användares identitet. Vi kan tillhandahålla dessa uppgifter som svar på en myndighetsbegäran eller till annan tredje part för lagliga ändamål och vi kan använda dessa data för att förstå serviceanvändares behov, för att fastställa användardemografi och användningsmönster, för att fastställa vilka typer av produkter och Tjänster vi kan tillhandahålla, och för att förbättra och berika våra produkter och Tjänster.

Vi delar inte insamlade uppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål och vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon eller någon organisation. Vi kan dock dela insamlade uppgifter med tredje parter utan att meddela dig under följande omständigheter:

 • Tjänsteleverantörer – När vi anlitar en Tjänsteleverantör för att utföra vissa affärsrelaterade funktioner eller tillhandahålla Tjänster till oss i samband med Tjänsterna, ger vi dem endast den information de behöver för att utföra sin specifika funktion och som annars tillåts enligt tillämplig lag. Dessa Tjänsteleverantörer inkluderar våra Tjänster för service management och hosting, betalningshanterare och leverantörer av PR-tjänster. Våra leverantörer är auktoriserade till och kan använda och avslöja insamlade uppgifter efter behov för att de ska kunna tillhandahålla de tillämpliga Tjänsterna till oss. Vi kan också dela din information med något av våra moderbolag, dotterbolag eller andra företag som har gemensam kontroll över oss.
 • Rättsliga krav – Vi kan använda och avslöja insamlad information om detta krävs enligt lag eller i god tro att sådan handling eller avslöjande är nödvändig eller lämplig för att (i) uppfylla alla rättsliga skyldigheter, rapportera olaglig verksamhet, samarbeta med brottsbekämpning, skydda mot rättsligt ansvar, eller väcka rättsliga åtgärder i händelse av brott mot våra avtal, villkor eller policyer, (iii) skydda och försvara våra rättigheter, egendom, personal, leverantörer, sponsorer, agenter eller licensgivare, eller (iv) skydda den personliga säkerheten eller rättigheter för användare av våra Tjänster eller allmänheten. Vi kan använda och dela personlig och annan insamlad information för att undersöka, förebygga och vidta åtgärder avseende olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot en persons fysiska säkerhet, brott mot CyberGrants villkor och som annars krävs enligt lag.
 • Affärsöverföringar – Omständigheter kan uppstå när CyberGrants bestämmer sig för att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera vårt företag. Insamlade uppgifter kan överföras, säljas eller på annat sätt lämnas ut till efterträdaren av transaktionen i händelse av företagsförsäljning, fusion, omorganisation, upplösning, förändring av kontroll eller liknande händelse, eller om tillgångar som säljs inkluderar våra avtal med våra kunder.

Tredjepartswebbplatser, sociala medier och externa Tjänster

Våra Tjänster kan innehålla länkar till eller vara länkade till webbplatser, produkter och tjänster, inklusive webbplatser för sociala medier som Facebook och Twitter, som inte underhålls eller kontrolleras av CyberGrants. Dessa tredjepartswebbplatser kan placera cookies eller andra spårningstekniker på din dator eller din personliga enhet. Information som samlas in av tredjepartswebbplatser styrs av deras sekretessrutiner, inte denna integritetspolicy. Du bör läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi ansvarar inte för integritetspolicyer eller praxis för någon tredje part eller tredjepartswebbplatser, inklusive hur de samlar in, använder, avslöjar, distribuerar eller underhåller information.

Vi ansvarar inte för att skydda användargenererat innehåll som du lägger upp på våra Tjänster eller på sociala mediewebbplatser som är förknippade med CyberGrants. Allt användargenererat innehåll som du lägger upp på våra Tjänster eller tillhörande sociala mediewebbplatser är oskyddadez och kan ses av vem som helst med åtkomst till den tillämpliga Webbplatsen eller Tjänsten, inklusive men inte begränsat till, klient(er), behöriga användare och andra användare av våra Tjänster.

Användargenererat innehåll som publiceras på våra Tjänster eller tillhörande sociala mediewebbplatser kan också visas i sökmotorresultat (t.ex. Yahoo!, MSN, Google och andra sökmotorer) och i cacheminnet för dessa sökmotorer, flöden och tredjepartswebbplatser i enlighet med cobranding-avtal. Vi har ingen kontroll över uppdatering och/eller borttagning av användargenererat innehåll som visas på Webbplatser som inte kontrolleras av CyberGrants, som enbart är sökmotorer, tredjepartswebbplatser och RSS-resurser.

Du bekräftar och samtycker till att CyberGrants inte ansvarar för den information som publiceras i sökresultat eller av någon tredjepartswebbplats som innehåller användargenererat innehåll eller personlig information som publiceras på våra Webbplatser eller tillhörande sociala mediewebbplatser.

Val/bortval

Vi kommunicerar med Behöriga användare regelbundet via e-post eller telefon för att lösa eller undersöka kundtjänstproblem. Vi kan även använda e-postadresser från Behöriga användare för att bekräfta din filantropiska aktivitet och för att skicka meddelanden och andra upplysningar som krävs enligt lag. Behöriga användare kan ta bort sig själva som kvalificerad givare genom att kontakta tillämplig kunds personalavdelningen.

Om du prenumererar på vår blogg eller på annat sätt väljer att ta emot kampanjer eller kommunikationer från oss, måste du skicka din e-postadress. Vi kommer att använda denna information för att skicka dig blogginlägg och annan elektronisk kommunikation. Vi kan använda externa e-postleverantörer för att leverera dessa meddelanden till dig. CyberGrants ger dig kontroll över dina integritetsinställningar gällande kampanjmeddelanden. Du kan uppdatera dessa inställningar när som helst. Vänta tills dina inställningar har behandlats.

Du kan välja bort att få e-postmeddelanden från oss när du registrerar dig för ett konto genom att avmarkera rutan som frågar om du vill få uppdateringar via e-post om nya funktioner, produkter och Tjänster.

Du kan när som helst avregistrera dig från att få reklammeddelanden via e-post av vissa typer (eller en fullständig prenumeration) genom att följa instruktionerna för avprenumeration som finns i tillämpligt e-postmeddelande. När du får ett e-postmeddelande från CyberGrant kommer det att innehålla en länk som låter dig avsluta prenumerationen, men du kommer att fortsätta att få e-postmeddelanden som inte är marknadsföringsrelaterade från oss, såsom kommunikation om Tjänsterna.

Åtkomst till och korrigering av personuppgifter

CyberGrants behöver din hjälp med att behålla den personliga information du har delat med oss av och hålla den aktuell. Om du har ett CyberGrants-konto kan du, beroende på vilken typ av konto du har, göra dessa uppdateringar online genom att logga in på ditt CyberGrants-konto.

CyberGrants är primärt en databehandlare och inte auktoriserad av våra kunder (den registeransvarige) för att korrigera, ändra eller ta bort dina personuppgifter utan kundens samtycke. Om du är en auktoriserad användare ska du först kontakta tillämplig kunds HR-avdelning för att begära att korrigera, ändra eller ta bort dina personuppgifter från CyberGrants-Tjänsterna. Om din HR-avdelning inte kan hjälpa till med din begäran, kontakta oss på cgsupport@cybergrants.com eller privacy@cybergrants.com.

Om du inte har ett CyberGrants-konto och vill få åtkomst till eller uppdatera dina personuppgifter som det finns i våra register, kontakta oss på cgsupport@cybergrants.com eller privacy@cybergrants.com.

Barns integritet

Våra Webbplatser och andra Tjänster är inte riktade till barn under 13 år. CyberGrants samlar inte medvetet in eller använder information från barn under 13 år genom Tjänsterna.

Åtkomst från utanför USA

Om du bereder dig åtkomst till eller använder våra Tjänster utanför USA ska du vara medveten om att insamlade uppgifter kan överföras till, lagras i och behandlas i USA (där vår och våra Tjänsteleverantörers servrar och databaser finns och drivs). USA:s dataskydd och relaterade lagar och förordningar kanske inte är lika omfattande som de i det land där du använder Tjänsterna.

Viktiga meddelanden till icke-amerikanska medborgare/EU-U.S. Privacy Shield-certifiering/Swiss-U.S. Privacy Shield-certifiering

CyberGrants följer EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield-ramverken som har framställts av USA:s handelsdepartement avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU-medlemsländer och Schweiz till USA. CyberGrants har certifierat till handelsdepartementet att det följer Privacy Shield-principerna för meddelande, val, ansvar för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, åtkomst och sekretess, tillämpning och ansvarsskyldighet. Om det finns någon konflikt mellan policyerna i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. För att lära dig mer om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifieringssida, besök https://www.privacyshield.gov.

För att följa och följa Privacy Shield-principerna och kraven från EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield tillhandahåller CyberGrant följande information och meddelande:

 • De typer av personuppgifter som samlas in beskrivs ovan under avsnittet ”Information vi samlar in”.
 • CyberGrants avslöjar inte personlig information till dotterbolag eller tredje parter, men personlig information säkerhetskopieras och lagras på en plats utanför Webbplatsen med tredjepartsleverantörer, Navisite, LLC, som finns i Andover, MA, Access, i Peabody, MA, och Amazon S3, som ligger i norra Virginia, som enligt lagligen inte har tillgång till dessa data, eftersom uppgifterna lagras på ett sätt som är oblockerat med kryptering och andra skydd. Tredjepartsleverantören har kommit överens med CyberGrants om att inte överföra några data till någon annan part, leverantör eller organisation.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Kontakta först din arbetsgivares HR-avdelning för att fråga om tillgång till dina personuppgifter som tillhandahålls av din arbetsgivare till CyberGrants.
 • Du har rätt att välja bort att få dina personuppgifter insamlade av CyberGrants. Följ instruktionerna under avsnittet Åtkomst till och korrigering av personuppgifter ovan.
 • Du har rätt att bli informerad om den information du avslöjade ska lämnas ut till en ny tredje part eller användas i ett väsentligt annat syfte än ursprungligen insamlat. Du kommer att meddelas av CyberGrants via din arbetsgivare eller genom de allmänna villkoren på CyberGrants Webbplats.
 • CyberGrants är föremål för Federal Trade Commissions verkställande befogenheter.
 • CyberGrants är skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive men inte begränsat, för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.
 • CyberGrants är ansvarigt i fall av vidare överföring till tredje part, förutom i fall av olaglig uppförande av obehöriga användare eller avsiktlig överträdelse av CyberGrants avtalsavtal.
 • CyberGrants samlar inte in känslig information som omfattar: medicinska, hälsovillkor, ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap eller sexliv. Om sådan känslig information samlas in, måste du uttrycka ett bekräftande samtycke till användning av känslig information om den informationen ska lämnas ut till tredje part eller användas för andra ändamål än de som ursprungligen samlats in.
 • CyberGrants vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse genom att ta hänsyn till de risker som är involverade i behandlingen och typen av personlig information.
 • CyberGrants behandlar endast personuppgifter som är kompatibla med CyberGrants allmänna syfte för behandling.
 • CyberGrants behåller personlig information endast så länge som den tjänar sitt syfte för behandling enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. För personlig information som vi behandlar å våra kunders vägnar behåller vi den personliga informationen i enlighet med villkoren i vårt avtal med varje klient, enligt tillämplig lag.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och kunna korrigera, ändra eller radera informationen när den är felaktig eller behandlad i strid med principerna, förutom där bördan eller kostnaden för att tillhandahålla sådan åtkomst skulle vara oproportionerlig för riskerna med individens integritet eller om den andra personens rättigheter skulle kränkas. CyberGrants kommer att svara på dina klagomål på ett snabbt sätt. Kontakta först din arbetsgivares HR-avdelning för att få tillgång till, ändra eller ta bort dina personuppgifter eller andra klagomål avseende dina personuppgifter. Om din arbetsgivare inte svarar inom en brådskande tidsram kommer CyberGrants att svara och försöka lösa ditt klagomål.

Det är viktigt att observera att CyberGrants-webbplatserna och våra servrar drivs i USA. Om du befinner dig utanför USA ska du vara medveten om att alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att överföras till USA. Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig och CyberGrants är databehandlare. Din arbetsgivare då den personuppgiftsansvarige bestämmer syftet och sätten att behandla personuppgifterna. CyberGrants samlar sedan in, registrerar, organiserar, lagrar och anpassar personuppgifterna för att interagera med CyberGrants programvara och Tjänster. Genom att använda CyberGrants Tjänster och genom att tillhandahålla oss personlig information på något sätt samtycker du till denna överföring och vår användning av informationen och data som du tillhandahåller i enlighet med denna integritetspolicy, förutom när det gäller dataöverföringar från EES och Schweiz, som omfattas av ramverken för EU-USA och Schweiz-USA.

I enlighet med EU-USA och Swiss-U.S. Privacy Shield-principerna förbinder sig CyberGrants att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Individer från Europeiska unionen eller Schweiz med frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy bör först kontakta oss på: Privacy@cybergrants.com.

Vi kommer att undersöka din fråga, svara på din förfrågan och försöka lösa eventuella problem gällande din integritetsfråga. CyberGrants har vidare åtagit sig att hänvisa olösta sekretessklagomål enligt Privacy Shield-principerna till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke vinstdrivande alternativ tvistlösningsleverantör belägen i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får bekräftelse på ditt klagomål i tid, eller om ditt klagomål inte hanteras på ett tillfredsställande sätt, besök http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers för mer information och för att lämna in ett klagomål.

För restklagomål som inte löses genom dessa kanaler under vissa förhållanden, för att åberopa bindande skiljeförfarande före en Privacy Shield-panel, enligt bilaga I i ramverket.

CyberGrants kommer att på ett brådskande sätt svara på dina klagomål gällande HR-uppgifter. Kontakta först din arbetsgivares personalavdelning för att få tillgång till, ändra eller ta bort dina personuppgifter eller andra klagomål avseende dina personuppgifter. Om din arbetsgivare inte svarar inom en brådskande tidsram kommer CyberGrants att svara och försöka lösa ditt klagomål. Med avseende på klagomål som berör personaluppgifter som samlats in inom ramen för anställningsförhållandet åtar sig CyberGrants att samarbeta med den panel som etablerats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA:er) och den schweiziska FDPIC och för att följa deras råd.

Viktiga meddelanden för EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

CyberGrants har uppdaterat interna policyer för att överensstämma med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Besök vår policy för försäkringsbrevet här EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Säkerhet

För att se våra säkerhetsåtgärder, se vårt Säkerhetsuttalande, som ingår i denna integritetspolicy.

Vi använder SSL (Secure Sockets Layer). Detta mått på skydd används av många elektroniska handelsplatser och onlinebanker för att skydda personlig och finansiell information.

CyberGrants kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller som krävs eller tillåts enligt gällande lagar eller förordningar. För personlig information som vi behandlar å våra kunders vägnar behåller vi den personliga informationen i enlighet med villkoren i vårt avtal med varje klient, enligt tillämplig lag.

Om du blir medveten om ett brott mot Tjänstesäkerheten eller denna integritetspolicy, kontakta oss på privacy@cybergrants.com omedelbart. Om vårt säkerhetssystem överträds meddelar vi dig om incidenten endast om och i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Kontakta oss Förfrågningar, åtkomst och uppdatering av dina personuppgifter

Frågor om denna integritetspolicy eller CyberGrants informationspraxis ska riktas till CyberGrants Privacy Officer på privacy@cybergrants.com, genom att ringa 978-824-0300 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till CyberGrants LLC, 300 Brickstone Square, Suite 601, Andover, MA 01810.